Tarieven:
De huurprijzen die vermeld staan op onze website zijn berekend als afhaalprijs, per spel en per dag/2 dagen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Voor langere periodes kan de huurprijs worden aangepast. Wenst u een prijsofferte te ontvangen stuur dan een mailtje naar
info@defeestneus.be.


Materiaal
De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal dient in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin men het heeft ontvangen. De houten spelen mogen niet blootgesteld worden aan water. Beschadigd en/of verloren geraakt spelmateriaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed door de huurder. Het materiaal dient schoon ingeleverd te worden. Bij gebruik van de spelen door kinderen raden wij aan om begeleiding te voorzien.
De spelen mogen niet aan derden worden uitgeleend.


Reserveren
De spelen worden bij voorkeur via mail gereserveerd via info@defeestneus.be.  Na bevestiging door De Feestneus wordt deze reservatie als definitief aanzien.  


Afhalen & Terugbrengen
Het afhalen en terugbrengen van het materiaal gebeurt volgens afspraak met De Feestneus.
Bij het niet afhalen op het afgesproken tijdstip heeft De Feestneus het recht om af te zien van de reservatie.
Bij het laattijdig terugbrengen wordt het materiaal beschouwd als opnieuw verhuurd aan dagtarief.
De huurder dient zich bij aanvang van de huurperiode te legitimeren en de huurovereenkomst te ondertekenen. 


Transport & levering
Het vervoer van het ontleende materiaal wordt verzorgd door de huurder. Het vervoer van het materiaal dient te gebeuren in optimale omstandigheden en in een gesloten vervoermiddel.  


Waarborg
Bij verhuur van ons materiaal wordt een waarborg gevraagd, afhankelijk van de waarde van het gehuurde materiaal, met een minimum van 50 euro. Deze dient betaald te worden bij aanvang van de huurperiode. De waarborg blijft in het bezit van De Feestneus tot het einde van de huurperiode en wordt terugbetaald na controle van het materiaal. Eventuele schade en/of verlies van materiaal of onderdelen wordt in mindering gebracht van de waarborg. Indien de waarborg hiervoor niet toereikend is worden de extra herstellingskosten doorgerekend aan de huurder.
Wanneer het materiaal in natte of vuile staat wordt teruggebracht, wordt de volledige waarborg ingehouden, onafgezien van eventuele herstellingskosten.
Bij
laattijdig terugbrengen van het ontleende materiaal wordt een nieuwe verhuurperiode aangerekend en in mindering gebracht van de waarborg. 


Betaling
De volledige huurprijs + waarborg wordt contant betaald bij aanvang van de huurperiode.


Aansprakelijkheid
De Feestneus is niet aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen en/of ongevallen die gebruik van het materiaal met zich kunnen meebrengen.

Laatste update: 16 nov 2016

Disclaimer

Algemene voorwaarden

verhuur van Volksspelen - Heliumballonnen - Funfood

Leestsesteenweg, 89 - 2800 Mechelen

info@defeestneus.be

0478 - 03.55.77

info@defeestneus.be

© De Feestneus

OUDE VOLKSSPELEN   ı   REUZENSPELEN    ı    BALLONNEN & HELIUM    ı    SNOEPERTJES    ı  SPRINGKASTELEN   ı     FUN FOOD    ı   FEESTMATERIAAL    ı    SAMENWERKING    ı    CONTACT    ı     HOME